Albuminuria

Albuminuri

Svensk definition

Förekomst av albumin i urinen.

Engelsk definition

The presence of albumin in the urine, an indicator of KIDNEY DISEASES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Albuminurias