Male Urogenital Diseases

Urogenitala sjukdomar hos män

Svensk definition

Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Male Urogenital Disease Urogenital Disease, Male Urogenital Diseases, Male Male Genitourinary Diseases Genitourinary Disease, Male Genitourinary Diseases, Male Male Genitourinary Disease