Genital Diseases, Male

Könsorganens sjukdomar hos män

Svensk definition

Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.

Engelsk definition

Pathological processes involving the male reproductive tract (GENITALIA, MALE).

Svenska synonymer

Genitala sjukdomar hos män

Engelska synonymer

Disease, Male Genital Diseases, Male Genital Genital Disease, Male Male Genital Disease Male Genital Diseases