Epididymitis

Bitestikelinflammation

Svensk definition

Inflammation i bitestiklarna. Dess kliniska särdrag innefattar förstorade bitestiklar, svullen pung, smärta, pyuri och feber. Den hänger oftast samman med infektioner i urinvägarna som troligtvis sprider sig till bitestiklarna antingen via sädesledarna eller lymfsystemet i sädessträngen.

Svenska synonymer

Epididymit

Engelska synonymer

Epididymitides