Kidney Diseases

Njursjukdomar

Svensk definition

Sjukliga tillstånd i njurarna eller deras vävnadsdelar.

Engelsk definition

Pathological processes of the KIDNEY or its component tissues.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Kidney Diseases, Kidney Kidney Disease