Nephrosis

Nefros

Svensk definition

Sjukliga processer i njuren utan inslag av inflammation eller tumörbildning. Nefros kan vara en primär sjukdom eller en sekundär komplikation efter andra sjukdomar. Den kännetecknas av det nefrotiska syndromet, med förekomst av proteinuri och hypoalbuminemi (albuminbrist) och åtföljande ödem.

Engelsk definition

Pathological processes of the KIDNEY without inflammatory or neoplastic components. Nephrosis may be a primary disorder or secondary complication of other diseases. It is characterized by the NEPHROTIC SYNDROME indicating the presence of PROTEINURIA and HYPOALBUMINEMIA with accompanying EDEMA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nephroses