Renal Circulation

Njurcirkulation

Svensk definition

Blodflödet genom njurarnas kärl.

Engelsk definition

The circulation of the BLOOD through the vessels of the KIDNEY.

Svenska synonymer

Renal cirkulation Renalt blodflöde

Engelska synonymer

Circulation, Renal Circulation, Kidney Kidney Circulation Renal Blood Flow Blood Flow, Renal Flow, Renal Blood