Diabetic Ketoacidosis

Diabetesketoacidos

Svensk definition

Komplikation i diabetes till följd av svår insulinbrist i förening med en absolut eller relativ ökning av glukagonkoncentrationen. Den metaboliska acidosen orsakas av nedbrytning av fettförråden och därav följande höjning av nivåerna av fria fettsyror. Glukagonet påskyndar oxidationen av de fria fettsyrorna och frambringar överskott av ketonkroppar (ketos).

Svenska synonymer

Diabetiskt ketoacidos

Engelska synonymer

Diabetic Acidosis Ketoacidosis, Diabetic Diabetic Ketoacidoses Ketoacidoses, Diabetic Ketosis, Diabetic Acidosis, Diabetic Acidoses, Diabetic Diabetic Acidoses Diabetic Ketosis Diabetic Ketoses Ketoses, Diabetic