Neonatal Abstinence Syndrome

Neonatalt abstinenssyndrom

Svensk definition

Beroende och abstinensbesvär hos foster och nyfödda till följd av moderns missbruk under graviditeten. Abstinenssymtomen uppträder strax efter födseln och yttrar sig som högljutt skrikande, svettning, gäspningar och mag-tarmbesvär.

Engelsk definition

Fetal and neonatal addiction and withdrawal as a result of the mother's dependence on drugs during pregnancy. Withdrawal or abstinence symptoms develop shortly after birth. Symptoms exhibited are loud, high-pitched crying, sweating, yawning and gastrointestinal disturbances.

Svenska synonymer

Abstinenssyndrom hos nyfödda Passivt drogberoende hos nyfödda

Engelska synonymer

Substance Withdrawal, Neonatal Neonatal Withdrawal Syndrome Neonatal Withdrawal Syndromes Syndrome, Neonatal Withdrawal Syndromes, Neonatal Withdrawal Withdrawal Syndrome, Neonatal Withdrawal Syndromes, Neonatal Abstinence Syndrome, Neonatal Abstinence Syndromes, Neonatal Neonatal Abstinence Syndromes Syndrome, Neonatal Abstinence Syndromes, Neonatal Abstinence Neonatal Substance Withdrawal Neonatal Substance Withdrawals Substance Withdrawals, Neonatal Withdrawal, Neonatal Substance Passive Addiction, Neonatal Addiction, Neonatal Passive Addictions, Neonatal Passive Neonatal Passive Addiction Neonatal Passive Addictions Passive Addictions, Neonatal