Erythroblastosis, Fetal

Hemolytisk sjukdom hos nyfödda

Svensk definition

Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.

Svenska synonymer

Erytroblastosis fetalis Fostererytroblastos Morbus haemolyticus neonatorum

Engelska synonymer

Erythroblastoses, Fetal Fetal Erythroblastoses Fetal Erythroblastosis Erythroblastosis Fetalis Erythroblastosis Fetali Fetali, Erythroblastosis Fetalis, Erythroblastosis Hemolytic Disease of Newborn Newborn Hemolytic Disease Newborn Hemolytic Diseases