Erythroblasts

Erytroblaster

Svensk definition

Omogna, kärnförsedda erytrocyter som utgör erytropoesstadiet efter bildandet av erytroida stamceller och före bildandet av retikulocyter. De kallas även normoblaster.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Erythroblast Erythrocytes, Nucleated Erythrocyte, Nucleated Nucleated Erythrocyte Nucleated Erythrocytes Proerythroblasts Proerythroblast Pronormoblasts Pronormoblast Normoblasts Normoblast