Hematopoietic Stem Cells

Blodstamceller

Svensk definition

Stamceller ur vilka alla blodceller härstammar. De finns huvudsakligen i benmärgen och också i litet antal i perifert blod.

Engelsk definition

Progenitor cells from which all blood cells derived. They are found primarily in the bone marrow and also in small numbers in the peripheral blood.

Svenska synonymer

Hematopoetiska stamceller Hematopoetiska progenitorceller

Engelska synonymer

Cell, Hematopoietic Stem Cells, Hematopoietic Stem Hematopoietic Stem Cell Stem Cell, Hematopoietic Hematopoietic Progenitor Cells Cell, Hematopoietic Progenitor Cells, Hematopoietic Progenitor Hematopoietic Progenitor Cell Progenitor Cell, Hematopoietic Progenitor Cells, Hematopoietic Stem Cells, Hematopoietic Colony-Forming Units, Hematopoietic Colony Forming Units, Hematopoietic Colony-Forming Unit, Hematopoietic Hematopoietic Colony-Forming Unit Hematopoietic Colony-Forming Units Unit, Hematopoietic Colony-Forming Units, Hematopoietic Colony-Forming