Myeloid Progenitor Cells

Myeloida stamceller

Svensk definition

En typ av stamceller som utvecklas ur hematopoetiska stamceller. De myeloida förstadierna i sin tur ger upphov till megakaryocyter, erytroida celler, myeloida celler och vissa dendritiska celler.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Myeloid Progenitor Cells, Myeloid Progenitor Myeloid Progenitor Cell Progenitor Cell, Myeloid Progenitor Cells, Myeloid Stem Cells, Myeloid Cell, Myeloid Stem Cells, Myeloid Stem Myeloid Stem Cell Myeloid Stem Cells Stem Cell, Myeloid Common Myeloid Progenitors Common Myeloid Progenitor Myeloid Progenitor, Common Myeloid Progenitors, Common Progenitor, Common Myeloid Progenitors, Common Myeloid Colony-Forming Units, Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Colony Forming Units, Granulocyte Erythroid Macrophage Megakaryocyte Colony-Forming Unit, Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Colony-Forming Units Unit, Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Colony-Forming Units, Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Colony-Forming GEMM-CFU Granulocyte-Erythroid-Macrophage-Megakaryocyte Colony-Forming Unit Granulocyte Erythroid Macrophage Megakaryocyte Colony Forming Unit CFU-GEMM