Infant, Premature, Diseases

Sjukdomar hos för tidigt födda

Svensk definition

Sjukdomar som uppstår hos för tidigt födda spädbarn.

Svenska synonymer

Sjukdomar hos prematura barn

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.