Ichthyosis

Iktyos

Svensk definition

Benämning på ett flertal generaliserade hudsjukdomar med torrhet, skrovlighet och fjällighet, beroende på hypertrofi i hudens hornlager. De flesta är genetiskt betingade, men några uppstår till följd av andra systemiska eller genetiska sjukdomar. Syn. iktyos.

Engelsk definition

Any of several generalized skin disorders characterized by dryness, roughness, and scaliness, due to hypertrophy of the stratum corneum epidermis. Most are genetic, but some are acquired, developing in association with other systemic disease or genetic syndrome.

Svenska synonymer

Fiskfjällshud Xeroderma

Engelska synonymer

Ichthyoses Xeroderma Xerodermas