Hyperostosis, Cortical, Congenital

Medfödd kortikal hyperostos

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd hos småbarn som kännetecknas av svullna mjukdelsvävnader ovanför den berörda benvävnaden, feber och irritabilitet, samt perioder av tillbakagång och återfall.

Engelsk definition

A disease of young infants characterized by soft tissue swellings over the affected bones, fever, and irritability, and marked by periods of remission and exacerbation. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Caffey-De Toni-Silvermanns syndrom Infantil kortikal hyperostos Caffeys sjukdom

Engelska synonymer

Congenital Hyperostosis, Cortical Congenital Hyperostoses, Cortical Cortical Congenital Hyperostoses Hyperostoses, Cortical Congenital Hyperostosis, Cortical Congenital Cortical Congenital Hyperostosis Familial Caffey's Disease Caffey's Disease, Familial Disease, Familial Caffey's Familial Caffey Disease Familial Caffeys Disease Infantile Cortical Hyperostosis Cortical Hyperostoses, Infantile Cortical Hyperostosis, Infantile Hyperostoses, Infantile Cortical Hyperostosis, Infantile Cortical Infantile Cortical Hyperostoses Caffey Disease Disease, Caffey Familial Infantile Cortical Hyperostosis Caffey-De Toni-Silvermann Syndrome Caffey De Toni Silvermann Syndrome Syndrome, Caffey-De Toni-Silvermann Cortical Hyperostosis, Congenital Congenital Cortical Hyperostoses Congenital Cortical Hyperostosis Cortical Hyperostoses, Congenital Hyperostoses, Congenital Cortical Hyperostosis, Congenital Cortical