Bone Diseases, Developmental

Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade

Svensk definition

Sjukdomar som resulterar i abnorm tillväxt eller abnorm morfogenes i ben.

Svenska synonymer

Skelettdysplasier

Engelska synonymer

Bone Dysplasias Bone Dysplasia Dysplasia, Bone Dysplasias, Bone Developmental Bone Disease Bone Disease, Developmental Developmental Bone Diseases