Acro-Osteolysis

Akro-osteolys

Svensk definition

Medfödd eller förvärvad tillstånd, orsakar återkommande ulcerationer i fingrar och tår. Den medfödda typen visar autosomal dominant nedärvning, den förvärvade förekommer efter yrkesexponering till vinylklorid. Kallas Hajdu-Cheneys syndrom om generaliserad osteoporos och skulldeformiteter förekommer samtidigt.

Engelsk definition

A condition with congenital and acquired forms causing recurrent ulcers in the fingers and toes. The congenital form exhibits autosomal dominant inheritance; the acquired form is found in workers who handle VINYL CHLORIDE. When acro-osteolysis is accompanied by generalized OSTEOPOROSIS and skull deformations, it is called HAJDU-CHENEY SYNDROME.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acro Osteolysis Acroosteolysis Acroosteolysis Syndrome Acro-Osteolysis Syndromes Acro-Osteolysis Syndrome