Osteolysis

Upplösning av benvävnad

Svensk definition

Upplösning av benvävnad som kopplas huvudsakligen till kalkförlust.

Engelsk definition

Dissolution of bone that particularly involves the removal or loss of calcium.

Svenska synonymer

Osteolys

Engelska synonymer

Osteolyses