Osteoporosis

Benskörhet

Svensk definition

Benskörhet som beror på att mängden av benvävnad minskar. Skelettetblir poröst och bräckligt och risken för frakturer ökar. Två typer förekommer: benskörhet efter menopaus (postmenopausal osteoporos) och åldersrelaterad benskörhet.

Engelsk definition

Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.

Svenska synonymer

Osteoporos Post-traumatisk osteoporos Åldersrelaterad osteoporos Senil osteoporos

Engelska synonymer

Osteoporoses Osteoporosis, Post-Traumatic Osteoporosis, Post Traumatic Post-Traumatic Osteoporoses Post-Traumatic Osteoporosis Osteoporosis, Senile Osteoporoses, Senile Senile Osteoporoses Osteoporosis, Involutional Senile Osteoporosis Osteoporosis, Age-Related Osteoporosis, Age Related Bone Loss, Age-Related Age-Related Bone Loss Age-Related Bone Losses Bone Loss, Age Related Bone Losses, Age-Related Age-Related Osteoporosis Age Related Osteoporosis Age-Related Osteoporoses Osteoporoses, Age-Related