Bone Diseases, Metabolic

Metabola skelettsjuksomar

Svensk definition

Sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen i benvävnad.

Svenska synonymer

Osteopeni Skelettsjukdomar, metabola

Engelska synonymer

Metabolic Bone Diseases Bone Disease, Metabolic Metabolic Bone Disease Osteopenia Osteopenias Low Bone Density Bone Density, Low Low Bone Densities Low Bone Mineral Density