Hyperostosis

Benförtjockning

Svensk definition

Ökning av benmassan per volymenhet.

Engelsk definition

Increase in the mass of bone per unit volume.

Svenska synonymer

Hyperostos

Engelska synonymer

Hyperostoses Bone Hypertrophy Bone Hypertrophies Hypertrophies, Bone Hypertrophy, Bone