Hyperostosis Frontalis Interna

Hyperostosis frontalis interna

Svensk definition

Benförtjockning på insidan av pannbenet. Tillståndet kan vara förknippat med hypertrikos och fetma, och ses oftast hos kvinnor efter menopausen.

Engelsk definition

Thickening of the inner table of the frontal bone, which may be associated with hypertrichosis and obesity. It most commonly affects women near menopause.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Morgagni-Stewart-Morel Syndrome Morgagni Stewart Morel Syndrome Syndrome, Morgagni-Stewart-Morel Leontiasis Ossium