Hyperostosis, Sternocostoclavicular

Sternokostoklavikulär hyperostos

Svensk definition

Ett sällsynt och godartat reumatologiskt tillstånd som kännetecknas av benförtjockning och förbening av mjukvävnader mellan nyckelbenen och de övre, främre revbenen. Till sjukdomsbilden hör ofta blåsbildning på handflator och fotsulor (palmoplantar pustulos), i synnerhet i Japan. Omsorgsfull diagnos krävs för att skilja sjukdomen från psoriatrisk artrit, osteitis deformans och andra sjukdomar. Spondylit efter palmoplantar pustulos är en möjlig orsak, en annan är benvävnadsinfektion. Skelettskintigrafi kan vara särskilt värdefull för diagnosen. Sjukdom beskrevs av Sonozaki i 1974.

Engelsk definition

A rare, benign rheumatologic disorder or syndrome characterized by hyperostosis and soft tissue ossification between the clavicles and the anterior part of the upper ribs. It is often associated with the dermatologic disorder palmoplantar pustulosis, particularly in Japan. Careful diagnosis is required to distinguish it from psoriatic arthritis, OSTEITIS DEFORMANS, and other diseases. Spondylitis of pustulosis palmaris et plantaris is one of the possible causes; also, evidence suggests one origin may be bone infection. Bone imaging is especially useful for diagnosis. It was originally described by Sonozaki in 1974.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sternocostoclavicular Hyperostosis Hyperostoses, Sternocostoclavicular Sternocostoclavicular Hyperostoses