Osteitis Deformans

Osteitis deformans

Svensk definition

En sjukdom som utmärker sig genom upprepade episoder av ökad benförlust och som åtföljs av onormalt många reparationsförsök, vilket resulterar i försvagade, deformerade ben med ökad massa. Resultatet blir att benets struktur får ett mosaikliknande mönster där fibrerna formas slumpmässigt istället för det i normala fall parallella, symmetriska mönstret.

Engelsk definition

A disease marked by repeated episodes of increased bone resorption followed by excessive attempts at repair, resulting in weakened, deformed bones of increased mass. The resultant architecture of the bone assumes a mosaic pattern in which the fibers take on a haphazard pattern instead of the normal parallel symmetry.

Svenska synonymer

Pagets bensjukdom

Engelska synonymer

Paget's Disease of Bone Pagets Disease, Bone Paget Disease, Bone Osseous Paget's Disease Paget Disease of Bone