Anemia, Neonatal

Anemi hos nyfödda

Svensk definition

Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.

Engelsk definition

The mildest form of erythroblastosis fetalis in which anemia is the chief manifestation.

Svenska synonymer

Neonatal anemi

Engelska synonymer

Anemias, Neonatal Neonatal Anemia Neonatal Anemias Anemia Neonatorum