Congenital Hyperinsulinism

Medfödd hyperinsulinism

Svenska synonymer

Familjär hyperinsulinemisk hypoglykemi 2 Familjär hyperinsulinemisk hypoglykemi 1 Neonatal hyperinsulinism

Engelska synonymer

Congenital Hyperinsulinisms Hyperinsulinisms, Congenital Hyperinsulinemia Hypoglycemia of Infancy Infancy Hyperinsulinemia Hypoglycemias Hyperinsulinemic Hypoglycemia, Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemias, Persistent Hypoglycemia, Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemias, Persistent Hyperinsulinemic Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemias Hyperinsulinism, Congenital Hyperinsulinism, Familial Familial Hyperinsulinisms Hyperinsulinisms, Familial PHHI Hypoglycemia Hypoglycemia, PHHI Hypoglycemias, PHHI PHHI Hypoglycemias Hypoglycemia, Hyperinsulinemic, of Infancy Infancy Hyperinsulinemia Hypoglycemia Neonatal Hyperinsulinism Persistent Hyperinsulinemia Hypoglycemia of Infancy Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemia Familial Hyperinsulinism Hyperinsulinism, Neonatal Hyperinsulinisms, Neonatal Neonatal Hyperinsulinisms Hyperinsulinemic Hypoglycemia, Familial, 2 Familial Hyperinsulinemic Hypoglycemia 1 Hyperinsulinemic Hypoglycemia, Familial, 1 Hyperinsulinemic Hypoglycemia Due to Focal Adenomatous Hyperplasia