Hyperinsulinism

Hyperinsulinism

Svensk definition

Ett syndrom med onormalt höga insulinhalter i blodet. Det kan ge upphov till hypoglykemi. Orsaken till tillståndet varierar och omfattar överproduktion hos betacelltumörer (insulinom), autoantikroppar mot insulin (insulinantikroppar), insulinreceptordefekt (insulinresistens) eller för högt intag av insulin eller hypoglykemiska medel.

Svenska synonymer

Hyperinsulinemi Endogen hyperinsulinism Exogen hyperinsulinism Kompensatorisk hyperinsulinism

Engelska synonymer

Hyperinsulinemia Exogenous Hyperinsulinism Hyperinsulinism, Exogenous Compensatory Hyperinsulinemia Hyperinsulinemia, Compensatory Endogenous Hyperinsulinism Hyperinsulinism, Endogenous