Insulinoma

Insulinom

Svensk definition

En godartad tumör i bukspottkörtelns betaceller. Insulinom utsöndrar ett överflöd av insulin, vilket leder till hypoglykemi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Insulinomas Adenoma, beta-Cell Adenoma, beta Cell Adenomas, beta-Cell beta-Cell Adenoma beta-Cell Adenomas Insuloma Insulomas beta-Cell Tumor Tumor, beta-Cell Tumors, beta-Cell beta Cell Tumor beta-Cell Tumors