Pancreatic Neoplasms

Bukspottkörteltumörer

Svensk definition

Tumörer eller cancer i pankreas. Beroende på celltyper i tumörerna olika hormoner utsöndras: glukagon från alfaceller, insulin från betaceller och somatostatin från D-celler (somatostatinproducerandeceller). De flesta av tumörerna är elakartade förutom insulinom.

Svenska synonymer

Bukspottkörtelcancer Pankreascancer Pankreastumörer

Engelska synonymer

Neoplasm, Pancreatic Pancreatic Neoplasm Pancreas Neoplasms Neoplasm, Pancreas Neoplasms, Pancreas Pancreas Neoplasm Neoplasms, Pancreatic Cancer of Pancreas Pancreas Cancers Pancreas Cancer Cancer, Pancreas Cancers, Pancreas Pancreatic Cancer Cancer, Pancreatic Cancers, Pancreatic Pancreatic Cancers Cancer of the Pancreas