ATP-Binding Cassette Transporters

ABC-bärare

Svensk definition

En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.

Engelsk definition

A family of MEMBRANE TRANSPORT PROTEINS that require ATP hydrolysis for the transport of substrates across membranes. The protein family derives its name from the ATP-binding domain found on the protein.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

ATP Binding Cassette Transporters Transporters, ATP-Binding Cassette ABC Transporters Transporters, ABC ATP-Binding Cassette Transporter ATP Binding Cassette Transporter Cassette Transporter, ATP-Binding Transporter, ATP-Binding Cassette ABC Transporter Transporter, ABC