Membrane Transport Proteins

Membrantransportproteiner

Svensk definition

Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.

Engelsk definition

Membrane proteins whose primary function is to facilitate the transport of molecules across a biological membrane. Included in this broad category are proteins involved in active transport (BIOLOGICAL TRANSPORT, ACTIVE), facilitated transport and ION CHANNELS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Transport Proteins, Membrane Membrane Transport Protein Protein, Membrane Transport Transport Protein, Membrane Membrane Transporters Transporters, Membrane Membrane Transporter Transporter, Membrane Permeases Permease Biological Pumps Pumps, Metabolic Metabolic Pump Pump, Biologic Biologic Pump Metabolic Pumps Pump, Biological Pumps, Biological Biological Pump Pump, Metabolic