Ion Channels

Jonkanaler

Svensk definition

Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Channels, Ion Ionic Channels Channels, Ionic Membrane Channels Channels, Membrane Ionic Channel Channel, Ionic Ion Channel Channel, Ion Membrane Channel Channel, Membrane