Epilepsy, Benign Neonatal

Benigna neonatala kramper

Svensk definition

Ett tillstånd med återkommande krampanfall under de 4-6 första veckorna i livet, trots en iövrigt normal spädbarnsutveckling. Ärftliga, autosomalt dominanta former och sporadiska former har identifierats. Anfallen består vanligtvis av korta episoder av spänd kroppshållning och andra rörelser, andningsstillestånd, avvikande ögonrörelser och blodtrycksvariationer. Störningarna tenderar att upphöra efter 6 veckors ålder. I den ärftliga formen föreligger en måttligt förhöjd risk att utveckla epilepsi vid högre ålder. Syn. spädbarnsepilepsi; infantil spasm.

Engelsk definition

A condition marked by recurrent seizures that occur during the first 4-6 weeks of life despite an otherwise benign neonatal course. Autosomal dominant familial and sporadic forms have been identified. Seizures generally consist of brief episodes of tonic posturing and other movements, apnea, eye deviations, and blood pressure fluctuations. These tend to remit after the 6th week of life. The risk of developing epilepsy at an older age is moderately increased in the familial form of this disorder. (Neurologia 1996 Feb;11(2):51-5)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Benign Neonatal Epilepsies Epilepsies, Benign Neonatal Neonatal Epilepsies, Benign Neonatal Epilepsy, Benign Benign Neonatal Epilepsy Epilepsy, Benign Neonatal-Infantile Benign Neonatal-Infantile Epilepsies Benign Neonatal-Infantile Epilepsy Epilepsies, Benign Neonatal-Infantile Epilepsy, Benign Neonatal Infantile Neonatal-Infantile Epilepsies, Benign Neonatal-Infantile Epilepsy, Benign Neonatal Convulsions, Benign Benign Neonatal Convulsion Convulsion, Benign Neonatal Convulsions, Benign Neonatal Neonatal Convulsion, Benign Benign Neonatal Convulsions Benign Neonatal Epilepsy, Nonfamilial Benign Neonatal Non-Familial Convulsions Benign Neonatal Non Familial Convulsions Benign Neonatal Nonfamilial Epilepsy Epilepsy, Benign Neonatal, Non-Familial Epilepsy, Benign Neonatal, Nonfamilial Non-Familial Benign Neonatal Epilepsy Non Familial Benign Neonatal Epilepsy Non-Familial Benign Neonatal Convulsions Non Familial Benign Neonatal Convulsions Convulsions, Benign Neonatal, Non-Familial Benign Non-Familial Neonatal Convulsions Benign Non Familial Neonatal Convulsions Seizures, Benign Familial Infantile, 1 Convulsions, Benign Familial Infantile, 1 Benign Familial Neonatal Epilepsy Benign Familial Infantile Convulsions Syndrome Benign Infantile Familial Convulsions Benign Familial Neonatal Convulsions Convulsions Benign Familial Neonatal Epilepsy, Benign Neonatal, Familial Familial Benign Neonatal Convulsions Familial Benign Neonatal Epilepsy Benign Familial Neonatal-Infantile Seizures Benign Familial Neonatal Infantile Seizures Benign Familial Infantile Convulsions Seizures, Benign Familial Neonatal-Infantile Seizures, Benign Familial Neonatal Infantile Convulsions, Benign Neonatal, Familial Convulsions, Benign Familial Infantile, 3 Seizures, Benign Familial Infantile, 3