Colic

Kolik

Svensk definition

Ett kliniskt syndrom med periodiska magsmärtor som karakteriseras av plötslig start och slut, ses ofta hos spädbarn. Det förknippas vanligtvis med stopp i tarmarna, gallblåsegången eller urinvägarna.

Engelsk definition

A clinical syndrome with intermittent abdominal pain characterized by sudden onset and cessation that is commonly seen in infants. It is usually associated with obstruction of the INTESTINES; of the CYSTIC DUCT; or of the URINARY TRACT.

Svenska synonymer

Spädbarnskolik Magkrämpor

Engelska synonymer

Abdominal Cramps Abdominal Cramp Cramp, Abdominal Cramps, Abdominal Infantile Colic Colic, Infantile