Ophthalmia Neonatorum

Ögoninflammation hos nyfödda

Svensk definition

Akut bindhinneinflammation hos nyfödda, vanligtvist orsakad av Neisseria gonorrhoeae infektion hos modern. Barnets ögon kontamineras under förlossningen via förlossningskanalen.

Engelsk definition

Acute conjunctival inflammation in the newborn, usually caused by maternal gonococcal infection. The causative agent is NEISSERIA GONORRHOEAE. The baby's eyes are contaminated during passage through the birth canal.

Svenska synonymer

Ophthalmia neonatorum

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.