Hernia, Umbilical

Navelbråck

Svensk definition

Ett bråck som orsakas av ofullständig förslutning eller svaghet i den fibrösa ring som fäster naveln vid bukväggen. Den syns som en hudtäckt utbuktning vid gråt, hosta eller ansträngning. Bråcket består i allmänhet av bukhinnenät eller tunntarm. Det stora flertalet navelbråck är medfödda, men kan också förvärvas på grund av kraftig ansamling av luft eller vätska i buken.

Engelsk definition

A HERNIA due to an imperfect closure or weakness of the umbilical ring. It appears as a skin-covered protrusion at the UMBILICUS during crying, coughing, or straining. The hernia generally consists of OMENTUM or SMALL INTESTINE. The vast majority of umbilical hernias are congenital but can be acquired due to severe abdominal distention.

Svenska synonymer

Omfalocele Umbilikalbråck Stort bukväggsbråck

Engelska synonymer

Exomphalos Umbilical Hernia Hernias, Umbilical Umbilical Hernias Omphalocele Omphaloceles