Umbilicus

Navel

Svensk definition

En grop i mitten av bukväggen som markerar platsen där navelsträngen gick in i fostret.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.