Beckwith-Wiedemann Syndrome

Beckwith-Wiedemanns syndrom

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av multipla defekter, främst navelbråck, makroglossi och gigantism, men även visceromegali, hypoglycemi, öronabnormaliteter osv.

Svenska synonymer

BWS EMG syndrom

Engelska synonymer

Beckwith Wiedemann Syndrome Syndrome, Beckwith-Wiedemann Wiedemann Syndrome Syndrome, Wiedemann Wiedemann Syndromes Wiedemann-Beckwith Syndrome Syndrome, Wiedemann-Beckwith Wiedemann Beckwith Syndrome Wiedemann-Beckwith Syndrome (WBS) Syndrome, Wiedemann-Beckwith (WBS) Wiedemann Beckwith Syndrome (WBS) Wiedemann-Beckwith Syndromes (WBS) EMG Syndrome EMG Syndromes Syndrome, EMG Exomphalos-Macroglossia-Gigantism Syndrome Exomphalos Macroglossia Gigantism Syndrome Exomphalos-Macroglossia-Gigantism Syndromes Syndrome, Exomphalos-Macroglossia-Gigantism