Macroglossia

Makroglossi

Svensk definition

Tillstånd kännetecknat av onormalt stor tunga, som kan vara medfött eller bero på tumör eller ödem, till följd av tilltäppta lymfkärl, eller ha samband med hyperpituitarism eller akromegali. Det kan även medföra ocklusionssvårigheter, pga tungans tryck mot tänderna.

Engelsk definition

The presence of an excessively large tongue, which may be congenital or may develop as a result of a tumor or edema due to obstruction of lymphatic vessels, or it may occur in association with hyperpituitarism or acromegaly. It also may be associated with malocclusion because of pressure of the tongue on the teeth. (From Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992)

Svenska synonymer

Megaloglossi Stor tunga

Engelska synonymer

Macroglossias