Chromosome Disorders

Kromosomrubbningar

Svensk definition

Kliniska tillstånd, orsakade av onormala kromosomuppsättningar, kännetecknade av för mycket eller för lite kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller något kromosomsegment).

Engelsk definition

Clinical conditions caused by an abnormal chromosome constitution in which there is extra or missing chromosome material (either a whole chromosome or a chromosome segment). (from Thompson et al., Genetics in Medicine, 5th ed, p429)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromosome Disorder Disorder, Chromosome Disorders, Chromosome Chromosome Abnormality Disorders Chromosome Abnormality Disorder Disorder, Chromosome Abnormality Chromosomal Disorders Chromosomal Disorder Disorder, Chromosomal Disorders, Chromosomal Autosomal Chromosome Disorders Autosomal Chromosome Disorder Chromosome Disorder, Autosomal Chromosome Disorders, Autosomal