Cytogenetics

Cytogenetik

Svensk definition

En gren inom genetiken som omfattar studier av geners och kromosomers cellulära och molekylära beteende i samband med celldelning.

Engelsk definition

A subdiscipline of genetics which deals with the cytological and molecular analysis of the CHROMOSOMES, and location of the GENES on chromosomes, and the movements of chromosomes during the CELL CYCLE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cytogenetic