Chromosome Aberrations

Kromosomavvikelser

Svensk definition

Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).

Engelsk definition

Abnormal number or structure of chromosomes. Chromosome aberrations may result in CHROMOSOME DISORDERS.

Svenska synonymer

Kromosommutationer Kromosomaberrationer Cytogeniska abnormiteter Cytogenavvikelser

Engelska synonymer

Aberration, Chromosome Aberrations, Chromosome Chromosome Aberration Abnormalities, Chromosome Abnormality, Chromosome Chromosome Abnormality Cytogenetic Abnormalities Abnormalities, Cytogenetic Abnormality, Cytogenetic Cytogenetic Abnormality Chromosome Abnormalities Cytogenetic Aberrations Aberration, Cytogenetic Aberrations, Cytogenetic Cytogenetic Aberration Abnormalities, Chromosomal Abnormality, Chromosomal Chromosomal Abnormalities Chromosomal Abnormality Chromosomal Aberrations Aberration, Chromosomal Aberrations, Chromosomal Chromosomal Aberration Autosome Abnormalities Abnormality, Autosome Autosome Abnormality Abnormalities, Autosome