Aneuploidy

Aneuploidi

Svensk definition

Kromosomförhållande i celler som avviker från det normala genom övertalighet eller förlust av kromosomer eller kromosompar. I en normalt diploid cell kallas förlusten av ett kromosompar nullisomi (sym bol: 2N-2), förlusten av en kromosom monosomi (2N-1), ett extra kromosompar tetrasomi (2N+2) och en extra kromosom trisomi (2N+1).

Engelsk definition

The chromosomal constitution of cells which deviate from the normal by the addition or subtraction of CHROMOSOMES, chromosome pairs, or chromosome fragments. In a normally diploid cell (DIPLOIDY) the loss of a chromosome pair is termed nullisomy (symbol: 2N-2), the loss of a single chromosome is MONOSOMY (symbol: 2N-1), the addition of a chromosome pair is tetrasomy (symbol: 2N+2), the addition of a single chromosome is TRISOMY (symbol: 2N+1).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aneuploidies Aneuploid Aneuploids Aneuploid Cell Aneuploid Cells Cell, Aneuploid Cells, Aneuploid