Mutation

Mutation

Svensk definition

Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.

Engelsk definition

Any detectable and heritable change in the genetic material that causes a change in the GENOTYPE and which is transmitted to daughter cells and to succeeding generations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mutations