Gene Duplication

Gendubblering

Svensk definition

Processer som förekommer i olika organismer och leder till att enstaka gener dubbleras. Vid dubblering av angränsande gener föreligger en dubblerad sekvens inom de gränser som bestäms av start och stoppsignalerna för ursprungsgenens proteinsyntes, vilket ger till resultat en högre produktion av transkriptionsprodukter och protein. Vid diskret gendubblering hamnar den dubblerade sekvensen utanför start och stoppsignalerna, varvid två oberoende gener med sina genprodukter kommer att föreligga. Gendubblering kan leda till en flergensfamilj, supergener eller pseudogener.

Engelsk definition

Processes occurring in various organisms by which new genes are copied. Gene duplication may result in a MULTIGENE FAMILY; supergenes or PSEUDOGENES.

Svenska synonymer

Genduplicering

Engelska synonymer

Duplication, Gene Duplications, Gene Gene Duplications