Mutagenesis, Insertional

Kassettmutagenes

Svensk definition

Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.

Engelsk definition

Mutagenesis where the mutation is caused by the introduction of foreign DNA sequences into a gene or extragenic sequence. This may occur spontaneously in vivo or be experimentally induced in vivo or in vitro. Proviral DNA insertions into or adjacent to a cellular proto-oncogene can interrupt GENETIC TRANSLATION of the coding sequences or interfere with recognition of regulatory elements and cause unregulated expression of the proto-oncogene resulting in tumor formation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Insertional Mutagenesis Sequence Insertion Insertion, Sequence Insertions, Sequence Sequence Insertions Viral Insertional Mutagenesis Insertional Mutagenesis, Viral Mutagenesis, Viral Insertional Linker-Insertion Mutagenesis Linker Insertion Mutagenesis Mutagenesis, Linker-Insertion Gene Insertion Gene Insertions Insertion, Gene Insertions, Gene Insertion Mutation Insertion Mutations Mutation, Insertion Mutations, Insertion Insertional Activation Activation, Insertional Activations, Insertional Insertional Activations Mutagenesis, Cassette Cassette Mutagenesis