Genotype

Genotyp

Svensk definition

Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.

Engelsk definition

The genetic constitution of the individual, comprising the ALLELES present at each GENETIC LOCUS.

Svenska synonymer

Anlagstyp Genprofil Gengrupp

Engelska synonymer

Genotypes Genogroup Genogroups