Haplotypes

Haplotyper

Svensk definition

En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.

Engelsk definition

The genetic constitution of individuals with respect to one member of a pair of allelic genes, or sets of genes that are closely linked and tend to be inherited together such as those of the MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Haplotype