HapMap Project

HapMap-projektet

Svensk definition

En samordnad, internationell satsning med syfte att identifiera och katalogisera mönster i sammanhörande variationer (haplotyper) som finns i människans genom hos hela den mänskliga befolkningen.

Engelsk definition

A coordinated international effort to identify and catalog patterns of linked variations (HAPLOTYPES) found in the human genome across the entire human population.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

HapMap Projects Project, HapMap Projects, HapMap International HapMap Project HapMap Project, International HapMap Projects, International International HapMap Projects Project, International HapMap Projects, International HapMap HapMap Human Haplotype Map Haplotype Map, Human Haplotype Maps, Human Human Haplotype Maps Map, Human Haplotype Maps, Human Haplotype